kenjironagata.com

Polygon

Polygon 2 
stainless steel  size30×30cm  2019 photo by Ken Kato ©Kenjiro Nagata
Polygon 3 
stainless steel  size30×30cm  2019 photo by Ken Kato ©Kenjiro Nagata